Dự án

Sản phẩm của chúng tôi đã được xuất khẩu sang hơn 30 quốc gia, chủ yếu là thị trường Châu Âu, Trung Đông, Đông Nam Bộ, được công nhận bởi chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt.